Menú de páxinas

Galiza non se vende presenta alegación ao Proxecto do Parque eólico do Merendón

Galiza non se Vende ven de presentar alegación ao Proxecto do parque eólico do Merendón situado nos concellos de Oia e O Rosal.

Podedes consultar a alegación premendo en este link.energia_eolica3 copia

ÍNDICE

1. HIPERTROFIA EÓLICA E DESPROTECCIÓN DA NATUREZA EN GALICIA
1.1 Hipertrofia eólica en termos dunha desmesurada ocupación do territorio
1.2 Os efectos ambientais dos parques eólicos
1.3 A irracionalidade e o colonialismo dos sucesivos concursos eólicos
1.4 A necesidade dun Plan Enerxético racional en Galicia
1.5 A necesidade dunha Rede de Espazos Naturais protexidos acorde cos valores e as
dimensións do territorio galego
1.6 As alegacións á proposta de ampliación da Rede Natura 2000 da Xunta de Galicia
formuladas pola rede Galiza Non Se Vende o 16 de marzo de 2012
1.7 A proposta de ampliación da Rede Natura 2000 na Serra da Groba realizada conxunta e
solidariamente por 40 asociacións e colectivos sociais e ecoloxistas o 16 de marzo de 2006

2. AS IRREGULARIDADES DO PLAN SECTORIAL EÓLICO DE GALICIA (PSEG 1997/2001)

3. A ORDE 2010.03.29 PARA A ASIGNACIÓN DE 2.325 MW EN NOVOS PARQUES EÓLICOS INCUMPRE
A LEI 8/2009 E O PLAN SECTORIAL EÓLICO DE GALICIA
3.1 A ausenza da preceptiva revisión do PSEG previa ao proceso selectivo
3.2 A modificación das Áreas de Desenvolvemento Eólico sen a preceptiva modificación do
PSEG

4. A RESOLUCIÓN 2010.12.20 DE APROBACIÓN DE PARQUES EÓLICOS SELECCIONADOS NON CUMPRE
A ORDE 2010.03.29 PARA A ASIGNACIÓN DE 2.325 MW EN NOVOS PARQUES EÓLICOS
4.1 A Resolución 2010.12.20 foi emitida fóra de prazo
4.2 A Resolución 2010.12.20 incumpre a potencia máxima establecida pola Orde 2010.03.29

5. AS IRREGULARIDADES DO PROXECTO DO PARQUE EÓLICO DO MERENDÓN
5.1 Non existe xustificación da necesidade do inicio dun proceso de utilidade pública
5.2 Existen dúbidas con respecto ás distancias dos aeroxeradores aos núcleos de poboación
5.3 Existe unha contradición no relativo ao listado de bens e dereitos afectados
5.4 É necesario realizar cambios na superficie afectada polo proxecto do parque eólico
debido a cambios na cualificación urbanística
5.5 Incúmprese a Orde de 29 de marzo de 2010 en canto á distancia entre os aeroxeradores e
as envolventes poligonais do parque
5.6 Cómpre ter en conta o lucro cesante do cambio de cualificación urbanística
5.7 Cómpre ter en conta a posibilidade da perda de subvencións agrarias debido ao
proxecto de parque eólico
5.8 O proxecto de Execución non é acorde á natureza do investimento a realizar
5.9 No tocante ás superficies dos bens e dereitos afectados polo parque eólico
5.10 Existen eivas na relación da normativa legal aplicable
5.11 A análise de viabilidade económico-financeira da actuación está mal realizada
5.12 Falta de análise de posibles afeccións á veciñanza
5.13 No tocante ao impacto paisaxístico do parque eólico
5.14 Cómpre realizar unha análise dos posibles impactos sobre as actividades turísticas nos
Concellos afectados
5.15 Incumprimento da protección das concas fluviais
5.16 Ausencia de análise dos impactos acumulativos e sinérxicos
5.17 Ausencia de trámite de aceptación social do proxecto

6. OS IMPACTOS DO PARQUE EÓLICO SOBRE O MEDIO NATURAL
6.1 Impacto paisaxístico
6.1.1 Unidade da paisaxe denominada “Oia”, código 07_01_419.
6.1.2 Unidade da paisaxe denominada “Costa de Punta Langosteira”, código
07_01_420.
6.1.3 Unidade da paisaxe denominada “San Xián e Portecelo”, código 07_01_421.
6.2 Impacto sobre o sistema de turbeiras da Valga e sobre o sistema hídrico
6.2.1 Impacto sobre as turbeiras da Valga.
6.2.2 Impacto sobre o sistema hídrico.
6.3 Impacto sobre o patrimonio biolóxico
6.3.1 Espazos naturais protexidos: Rede Natura 2000.
6.3.2 Impacto sobre os hábitats de interese comunitario
6.3.3 Impacto sobre a flora
6.4.4 Impacto sobre a fauna

7. OS IMPACTOS DO PARQUE EÓLICO SOBRE O PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
7.1 Afección ao conxunto etnográfico dos muíños do Folón (BIC).
7.2 O proxecto afectaría negativamente o curro da Valga.
7.3 Destes impactos derivaríase unha influencia negativa sobre o turismo.

8. OS IMPACTOS DO PARQUE EÓLICO SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL E ARQUEOLÓXICO

9. SOLICITUDE FINAL

Deixe un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Podes utilizar estas etiquetas e atributos HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Download mp3