Pages Navigation Menu

Foro O Ribeiro

“TEMOS DEREITO A SABER”O día 10 de marzo de 2007 se constituíu o FORO SOCIAL TEMOS DEREITO A SABER, que pretende aglutinar a todas as asociacións ecoloxistas, asociacións veciñais, empresariais e demais grupos representativos da sociedade civil do Ribeiro, así como a todos os veciños/as que o consideren oportuno, co fin de obter dos organismos públicos responsables a máxima información relativa ao Parque de Tratamento y (ou) reciclaxe de refugallos en Carballeda de Avia. A consecución desta información é o obxectivo fundamental do FORO.
A día de hoxe, e coa documentación oficial existente sobre o proxecto, o FORO ten a certeza de que o que se pretende instalar é un centro de tratamento de residuos de todo tipo xerados na franxa sur de Galicia, a saber, ao redor de dous millóns e medio de toneladas anuais de:
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, ACEITES VEXETAIS E MINERAIS, APARELLOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, DISOLVENTES, METAIS E COMPOSTOS METÁLICOS, PNEUMÁTICOS FÓRA DE USO, PAPEL E CARTÓN, PLÁSTICOS, TÓNER E CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESIÓN, ÁCIDOS E BASES, PLANTA DE LODOS.
(Sabemos que tipo de refugallos se van tratar no parque de Carballeda polos documentos oficiais existentes: información na páxina web da Consellaría de Medio Ambiente, o convenio asinado co Concello de Carballeda e o estudo de viabilidade do parque).
NINGÚN DOS RESPONSABLES POLÍTICOS COS QUE FALAMOS OU ASISTIRON Á NOSA XUNTANZA DO 21 DE ABRIL DESMENTIU POR ESCRITO E DE XEITO OFICIAL ESTE OBXECTIVO. NÓS NON PODEMOS FACER ACTOS DE FE ANTE UN ASUNTO DESTA TRANSCENDENCIA.
Nós, dende o Foro Social, rexeitamos a ubicación do Parque nesta zona por:
1.- A cercanía das instalacións a núcleos habitados nun radio inferior a 2000 m: Rivadavia, S. Cristobo, Carballeda de Avia, A Quinza, San Paio, San Esteban de Nóvoa, etc.
2.- A potencialidade da comarca baseada na sua riqueza en recursos naturais: paisaxe, industrias vitivinícolas (D.O.Ribeiro, a mais antiga de Galicia) turismo termal e rural, patrimonio artistico e cultural, que pode ficar agredida pola instalación do parque.
3.- A potencial toxicidade dalgúns dos residuos que se prevé tratar aquí.
4.- A perda do valor comercial dos produtos e propiedades da zona.
5.- Xera desconcerto que a liña fundamental proposta polo Governo da Galiza, para o futuro unha comarca agrícola como o Ribeiro, sexa o tratamento de residuos orixinados principalmente nas cidades. Defendemos a descentralización da xestión dos residuos que se xeneren. Estes deben de ser tratados perto da súa orixe (principio de proximidade), como din as directivas europeas e os principios de desenvolvimento sustentábel e corresponsabilidade ambiental. Demandamos da Administración un Plano de Residuos para Galiza acorde coas necesidades actuais baseado nun estudo previo rigoroso e coherente. POLO TANTO, MANIFESTAMOS A NOSA OPOSICIÓN FRONTAL Á ACTUAL PROPOSTA DE INSTALACIÓN DO MACROCOMPLEXO DE TRATAMENTO DE REFUGALLOS URBANOS e INDUSTRIAIS E LODOS DE TODO O SUR DE GALICIA EN CARBALLEDA DE AVIA.

13 Comments

 1. Unha vez máis a elección do lugar por parte dos nos@s polític@s non concorda cos desexos dos seus moradores .Non é de recibo que a planta de recepción dos residuos industriais do Sur de Galicia nos toque precisamente á provincia menos industrializada .Carece de sentido común que non se busque unha ubicación lonxe de nucleos de poboación e de zonas de gran dependencia da terra coma no caso da nosa bisbarra .Por que o rural ten que ser a solución do lixo da industria das cidades? . Enhoraboa foro do Ribeiro , ista comarca esta en deuda con vosco , que non decaigan os ánimos. Parabens para a rede Galiza Non Se Vende.
  O RIBEIRO NON SE VENDE

 2. O desastre do ribeiro vai a ser as ochenta hectareas adicadas o manexo do lixo con fins lucrativos, en donde a iniciativa pública se limita a ceder os terreos e crear infraestructuras o servicio de oscuras entidades privadas con ánimo de lucro.En Carballeda de Avia a privatización é total, evadindo así a Administración futuras responsabilidades.

 3. PREGUNTAS ENVIADAS AS CONSELLERIAS IMPLICADAS NO PROXECTO DO PARQUE DE REFUGALLOS.

  Ante a constatación de que en Carballeda de Avia preténdese instalar un parque de tratamento de refugallos, solicitamoslle nos responda as seguintes preguntas:

  •¿Cal vai se-la procedencia xeográfica destes refugallos? ¿Trátase de tódolos refugallos urbáns e industriais que se xeneran no sur de Galicia? ¿ Pódese cuantificar o seu volumen, a lo menos de forma aproximada?.

  •Os refugallos que se van trae-lo parque ¿procederán directamente dos contedores das poboacións ou das empresas que os xeneran, ou xerán previamente clasificados fora do parque? ¿vaiselle dar algún tipo de tratamento no parque ou so se van clasificar para ser posteriormente remitidos a outros centros (SOGAMA) para o seu tratamento?. Si se instala unha planta de clasificación, ¿Qué regugallos se van a clasificar? ¿Qué van facer cos rechazos?.

  •No caso de que vaian tratar os residuos sólidos urbans e/ou residuos industriais ¿cal vai se-la tecnoloxía empregada para o seu tratamento?. En canto a fracción orgánica dos RSU ou dos residuos industriais ¿van realizar procesos de biometanización ou de xeneración de biogás? ¿ vai a realizarse compostaxe?. No seu caso pedimoslle que nos de información sobre outras plantas de tratamento nas que estén empregando estas tecnoloxias.

  •Dado que non poden valorizar tódolos refugallos que se tratan, ¿Qué van facer co material sobrante ou deshecho? ¿vai habilitarse un vertedoiro dentro do parque ou van a trasladarse a outro lugar?.

  •¿Cal vai ser o medio de transporte empregado para leva-los refugallos dende o seu lugar de orixe ata o parque? Si van empregala vía férrea ¿en que estación van descarga-los refugallos? ¿Por qué estradas van leva-los ó seu lugar de destino?.

  •¿Existe algunha garantía de que non se van instalar empresas adicadas o tratamento de residos sólidos úrbans nos alrededores do parque medioambiental?.

  •¿Exclúese en tódolos procesos de reciclado e (ou) tratamento das empresas e plantas a instalar no parque, non so a incineración, senón tamén a valorización enerxética por combustión, e por tanto a liberación de gases á atmósfera?.

  •¿Van entrar no parque de Carballeda de Avia, lodos de depuradora? ¿cal vai se-la procedencia xeográfica destes lodos? ¿cal vai se-lo seu volumen?.

 4. Que triste é facerse vella, vella de carnes e de alma, vella de ilusións e esperanzas,vella de espíritu e amizades, vella e ruín é cobarde.
  Vella como me sinto,añorando a rebeldía do pasado, das loitas, dos papeis, das palabras.
  Añoro si, aqueles anos tan cercanos, aquelas amizades que agora se acultan, añoro aquelas promesas, aquelas esperanzas.
  Onde están eles, aqueles que xunto a min criticaban os servilismos, as tutelas, as cacicadas.Aqueles que exisían dignidades. Onde están agora os que gritaban voz en alto “nunca mais”.
  É que acaso xa olvidaron o mensaxe,onde está a transparencia, onde a honestidade. Como é posible tanto desproposito, tanta sin razón.
  E sintome vella, vella o ver tantas promesas traicionadas, tantos proxectos frustrados, tantos esforzos baldíos.
  Que triste é a ruina da alma e mais ainda a alma colectiva dun pobo, cando se vende por nada,cando a rebeldia e a razón escapan cando os argumentos se diluen e a sinrazón se implanta. Cando matan “O Ribeiro” aqueles que prometían futuro, saúde e esperanza.

 5. mi nombre es maría,el nombre de la mujer por excelencia,mi apellido es non,el non que las mujeres del Ribeiro le damos a ese faraónico parque merdambiental en Carballeda de Avia,que nos quiere el actual gobierno imponer contra los deseos de la mayoría de sus gentes.dicen que somos una comarca deprimida y para sacarnos de la misería en la que nos ven quieren poner a menos de 2000m de Ribadavia,a menos de1500m del instituto en donde se forman nuestros niños un macro parque de reciclado de residuos,dicen que no son peligrosos,dicen que crearan más de 800 puestos de trabajo,dicen que sacaran a la comarca de la crisis que vive,dicen que nuestro vino ya no es competitivo,.. .y lo que no nos dicen…?una parte de nuesrtro pueblo está desconcertada porque y si tienen razón..?trabajo para nuestros hijos con unos sueldos,dicen,de más de 1200 euros,aladito de casa.unos dicen que no vendran residuos solidos urbanos,que no vendran los lodos,otros dicen ,la plataforma del sí ,que se instalará una empresa que reciclará los lodos,eso sí con las últimas tecnologías,se exigirá alas empresas el máximo respeto al medioambiente…dicen que se reciclaran las ruedas de lo coches con los que se harán eso suelos que tienen los parques infantiles y otras cosas,dicen que se reciclaran los reiduos de la empresas que,dicen, no son peligrosos,los acidos y las bases que no sé que son pero que no me creo,lo que dicen,que no son peligrosos.
  diganme,queridos amigos,si les dicen que todo ésto y más se monta aladito de sus casas qué dirían ustedes.
  tengo 56 añitos,dos hijos qu viven fuera porque no pudieron quedarse en su querido pueblo,tengo 4 nietos que cuando vienen a su pueblo son felices y me hacen a mí más feliz.mi familia es del ribeiro desde hace más de 500 años,aquí estan mis raices y mi historia y quiero que mis nietos conserven el amor que todos nosotros aprendimos de los nuestros por lo nuestro.quiero vivir lo que me quede y morir en mi pueblo con mi gente,mi familia,mis amigos, mis vecinos,.. .no puedo permitir que unos locos quieran destruir lo que durante muchas generaciones conservaron y potenciaron nuestros antepasados.no estoy en contra del progreso,no,senñores,por Dios que traigan progreso,todos estarimos encantados.pero no a la basura.no sé si ustedes conocen mi pueblo,Ribadavia,su barrio judio,sus iglesias,sus rios,sus gentes.les diré que yo conozco muchos lugares del mundo,tambien emigré,y en ningún lugar encontré lo que tiene el ribeiro,incluyendo su vino.le pedí al conselleiro de medioambiente solo una cosa,sentido común,le dije,porque cuando se hacen las cosas con sentido común no puede haber problemas.le dije tambien que mi pueblo no va a permitir que se traigan las basuras del sur de galicia a nuestra tierra,le dije tambien que sé que la basura es problema de todos y que en todos está resolverlo.que a mi tierra le toca resolver parte del problema , de acuerdo,estudiemos qué parte de cuota nos corresponde.le dije tambien que si se mantenía en su actitud aquí se desatará una guerra.reconozco que le dije que si eso se monta yo misma le pondría una bomba.pero ésto último lo retiro porque no sabría como hacerlo,lo siento,además que los mismos que ahora lo promueben haran ese trabajo cuando vean lo que crearon,yo soy apasionada pero pacífica.eso sí haré todo lo que esté en mis manos para imppedir que ésta mierda de ese parque se instale en mi tierra.desde que comenzó ésta historia me despierto con frecuencia en mis sueños con la pesadilla de mi tierra contaminada,con olores nauseabundos…unos cuantos formamos el foro social temos dereito a saber,no reunimos todos los martes en un local en la plaza mayor.somos un grupo de gente de diferentes tendencias políticas,psoe,bloque,pp y de nada.después de tantas reuniones nos hemos hecho amigos,pasamos momentos dificiles,mucha angustia de ver lo que se nos viene encima,entre nosotros comentamos que ésto es una pesadilla.tambien nos reimos cuando planeamos nuestras pequeñas gamberradas para llamar la atención de las gentes sobre nuestro problema.muchos nos enfrentamos a los que fueron nuestros amigos y que ahora en el poder ni nos escuchan y que estan ahí gobernando con nuestro apoyo.el día que hable al señor Pachi Vazquez le dije que mi madre siempre me dijo que el Ribeiro es un pedacito de cielo y yo les digo aquí en éste foro que mis amigos del FORO y yo vamos a conseguir que siga siendolo para nosotros y nuestros descendientes y para que ustedes vengan a disfrutarlo cuando quieran.seran bien recibidos.

 6. pet PHARMACY NO PRESCRIPTION needed ..!! FREE OVERNIGHT DELIVERY..!!
  chinese email ONLINE PHARMACIES ..!! FREE OVERNIGHT DELIVERY..!! – n
  on-PRESCRIPTION ONLINE PHARMACIES canada ..!! FREE OVERNIGHT DELIVERY..!!
  BUY CHEAP PILLS IN ONLINE PHARMACY ..!! FREE OVERNIGHT DELIVERY..!!

 7. …a táctica dos do parque da merdá eche cousa para lentos de coco!!
  cousa sinxela para xente sinxela, e veña comentarios aínda que non peguen nin con cola cos dos animaliños.

  Vade para a Arnoia a rañarlla ao Al Capone!! juajua

  spam patrocinado por: Autopromoción Diaria Sen Limites

 8. Querénnos convertir Ó Ribeiro no mesmo que converteron a Nostián e a Cerceda, ou sexa: nun MACROVERTEDEIRO. Veciños de Ourense, ¿vades a consentir que fagan esa barbaridade?. Apoiade o Ribeiro, deixádevos de liortas estúpidas que non levan a ningún lado. O do Ribeiro ainda se pode evitar. Hoxe o Ribeiro necesítavos mais que nunca.
  O RIBEIRO NON É UN BASUREIRO
  O RIBEIRO NON É UN VERTEDEIRO
  PARQUE MERDAMBIENTAL NON
  GOBERNE QUEN GOBERNE: O RIBEIRO NON SE VENDE.

 9. A imaxe que daremos do Ribeiro será con hediondos fedores e moscas pululando, se permitimos, tal e como o teñen programado, que en Carballeda de Avia, no val de Leiro, a escasos 2 km de Ribadavia, instálese o “Parque Ambiental”; metáfora de “puto vertedoiro”. Isto é así, xa o dicía Castelao,”Mexan por nos (neste caso tamén cagan), e dín que Chove”. Nada cambiou. Os políticos de agora, os de antes e os que virán, do mesmo xeito que os proctólogos sempre estarán aí. Será esta a Negra Sombra dá Nosa Terra?.
  O consellerio de quenda, neste caso o de Medio Ambiente (aínda que como siga a este ritmo quedaráselle nun cuartillo de ambiente), dixo dos que se manifestan en contra do estercolero “non representaban á sociedade galega senón que defendían intereses particulares: Só ían polo que hai do meu”. Aí estivo acertado o insigne, xa que ten toda a razón: eles non queren que a merda que xera Vigo e Pontevedra manche o Ribeiro. Mentres o resto da sociedade galega mira para outro lado, e uns poucos, os promotores da xenial idea de “Imos crear postos de traballo”, metáfora de espurios intereses, van ao seu.
  Non podo entrar a debater se as “Plantas de Xestión de Residuos” (putos vertedoiros) contaminan ou non, o meu medo é outro.
  Nun momento no que o viño asóciase exclusivamente á excelencia, acabáronse os tempos dos volumes. E o Ribeiro, grazas a esas poucas, bueeeno, vaaale, cada día máis marcas que son a imaxe dos elegantes e complexos viños do Ribeiro, situaron á comarca no mapa do mundo, non só vinícola, xa que cada día é maior a presenza de visitantes que grazas ao turismo enolóxico achéganse a este recuncho de Galicia. Nun mundo que a imaxe é primordial e a comarca está asociada secular e inequivocamente ao viño, non podemos “enmerdar” a súa imaxe colocándolles un vertedoiro.
  Os señores políticos e tecnócratas saberán que hai viñedos e excelentes viños en Ascó (Tarragona) ou en Alcantarilla (Murcia), que non se poden promocionar polas súas orixes? ou que moitos dos grandes viños que se elaboran en barricas, as madeiras destas proceden de diversos países do antigo “este”? e todos ocúltanos para evitar que se lles asocie á Central de Chernobil, tratando de evitar que a competencia encárguese de facer chegar a información aos clientes. Os competidores do Ribeiro, todas aquelas rexións productoras de viños brancos de calidade, empezando polos seus veciños Rías Baixas (en gran parte xeradores dos residuos) faltaralles tempo para informar que os viños do Ribeiro xa non son o mesmo desde a implantación do vertedoiro

  Tanto o señor conselleiro, como os seus “asesores” e o políticos locais, son ben “parvos” nas súas miras, só ven o que poden abarcar.

  Evitemos que a política de feitos consumados lévenos a pasar polo que está vivindo Mugardos, e o seu xa planta de gas.

  Que o único estiércol que vexan as viñas do Ribeiro siga sendo o de sempre: o de cabalo e o de ovella. Para que sigan facendo eses excelentes e afamados viños polos que hoxe se lles coñece, e que xa polo 1600, William Shakespeare se embelesaba co trasgo do Ribeiro.

  B. Cinerea

 10. Imperioso haver regulamentaçãointerncional do descarte de embalagens (lixo) gerado por produtos produzidos pelas indústrias, visto que estes resíduos podem ficar por anos na natureza: pilhas, plásticos, etc. Toda verba cobrada seria aglutinada num fundo para reparar danos ambientias, administrada por agentes do país em que foi gerado o dano ambiental. As grandes empresas, que compram embalagens para embalar seus produtos, também devem pagar pelo lixo gerado, pois são as maiores poluidoras e só pensam em vender seus produtos, sem pensar no descarte da embalagem que seus produtos produziram. Quanto mais danoso ao meio ambiente for o produto e a emabalagem, mais imposto a empresa deve pagar. É o custo ambiental gerado, não só pelo produto, mas somado pela embalagem contaminada que o produto gerou. Só assim poderá haver maior preocupação com o meio ambiente, na hora de se produzir um produto e colocá-lo no mercado.

  Cirino dos Santos – Pós-graduando em Auditoria Ambiental pela Facet- Curitiba-Pr

 11. Imperioso haver regulamentação interncional para descarte de embalagens (lixo) gerado por produtos produzidos pelas indústrias, visto que estes resíduos podem ficar por anos na natureza: pilhas, plásticos, etc. Toda verba cobrada seria aglutinada num fundo para reparar danos ambientias, administrada por agentes do país em que foi gerado o dano ambiental. As grandes empresas, que compram embalagens para embalar seus produtos, também devem pagar pelo lixo gerado, pois são as maiores poluidoras e só pensam em vender seus produtos, sem pensar no descarte da embalagem que seus produtos produziram. Quanto mais danoso ao meio ambiente for o produto e a emabalagem, mais imposto a empresa deve pagar. É o custo ambiental gerado, não só pelo produto, mas somado pela embalagem contaminada que o produto gerou. Só assim poderá haver maior preocupação com o meio ambiente, na hora de se produzir um produto e colocá-lo no mercado.

  Cirino dos Santos – Pós-graduando em Auditoria Ambiental pela Facet- Curitiba-Pr

 12. Imperioso haver regulamentação interncional para descarte de embalagens (lixo) gerado por produtos produzidos pelas indústrias, visto que estes resíduos podem ficar por anos na natureza: pilhas, plásticos, etc. Toda verba cobrada seria aglutinada num fundo para reparar danos ambientias, administrada por agentes do país em que foi gerado o dano ambiental. As grandes empresas, que compram embalagens para embalar seus produtos, também devem pagar pelo lixo gerado, pois são as maiores poluidoras e só pensam em vender seus produtos, sem pensar no descarte da embalagem que seus produtos produziram. Quanto mais danoso ao meio ambiente for o produto e a emabalagem, mais imposto a empresa deve pagar.

  Cirino dos Santos – Pós-graduando em Auditoria Ambiental pela Facet- Curitiba-Pr

 13. É o custo ambiental gerado, não só pelo produto, mas somado pela embalagem contaminada que o produto gerou. Só assim poderá haver maior preocupação com o meio ambiente, na hora de se produzir um produto e colocá-lo no mercado.
  Imperioso haver regulamentação interncional para descarte de embalagens (lixo) gerado por produtos produzidos pelas indústrias, visto que estes resíduos podem ficar por anos na natureza: pilhas, plásticos, etc. Toda verba cobrada seria aglutinada num fundo para reparar danos ambientias, administrada por agentes do país em que foi gerado o dano ambiental. As grandes empresas, que compram embalagens para embalar seus produtos, também devem pagar pelo lixo gerado, pois são as maiores poluidoras e só pensam em vender seus produtos, sem pensar no descarte da embalagem que seus produtos produziram. Quanto mais danoso ao meio ambiente for o produto e a emabalagem, mais imposto a empresa deve pagar.

  Cirino dos Santos – Pós-graduando em Auditoria Ambiental pela Facet- Curitiba-Pr

Leave a Comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.