Pages Navigation Menu

Unha nova ameaza de Endesa sobre o río Eume

Por se non abondaba coa elevada acidez das augas do Eume, co inexistente caudal ao longo dun tramo de máis de tres quilómetros e co uso das augas do río para encher un lago pernicioso e perigoso, agora Endesa propón a modernización do desaugue de fondo do encoro do Eume.

O proxecto tenta remover os sedimentos actualmente existentes na zona da toma dos desaugadoiros de fondo do encoro. Das dúas alternativas posibles que manexa a empresa, esta decántase polo desaloxo subacuático do depósito de sedimentos mediante un sistema de aspiración por bombas e posterior recolocación dos materiais desaloxados nun punto seleccionado do mesmo vaso de encoro.

O mesmo proxecto presentado por Endesa alerta das consecuencias que estas accións poden exercer sobre o río Eume. As accións do proxecto producirán efectos, ou risco deles, en todas as masas de auga da contorna: encoro, río augas abaixo do encoro e ría de Ares.

Efectos sobre o encoro

No encoro do Eume, o proxecto contempla retirar 1.500 m3 de sedimento con bomba de aspiración na zona inmediata ás tomas de fondo, e recolocalos augas arriba a unha distancia duns 50 m. Durante todas estas operacións producirase certa resuspensión de sedimento na columna de auga do encoro, o que pode supor un aumento da turbidez da auga. O uso dos elementos necesarios para levar a cabo esta acción: embarcacións a motor, bombas, plataforma flotante, guindastres, etc. leva tamén un risco de contaminación da auga por derrames accidéntar de aceites e combustibles, que afectaría non só á calidade da auga senón tamén á comunidade biolóxica do encoro: plancto, zoobentos e peixes.

Efectos sobre o río Eume

No río augas abaixo da presa, as accións con potenciais efectos son a limpeza inicial de sedimentos acumulados nos condutos de desaugadoiro, posibles verteduras e derrames accidentais de sustancias contaminantes, as probas dos desaugadoiros e a posta en explotación dos desaugadoiros de fondo. A limpeza dos desaugadoiros de fondo iniciarase logo da colocación do escudo de seguridade; suponse que estes conteñen unha certa cantidade de sedimento de características similares ás do sedimento do encoro nas proximidades da presa. A cantidade máxima de sedimento que se extraerá pola saída dos desaugadoiros estímase nuns 30-40 m3. Esta operación constitúe risco de enturbiamiento das augas do río circulantes baixo a presa.

Tamén existe o risco de contaminación do río por aceites, lubricantes e carburantes, tanto existentes na instalación a remodelar, e que deberán ser evacuados, como os que se usen para o funcionamento e mantemento da maquinaria utilizada para a realización das obras, que eventualmente poden verterse ao auga. Estas posibles verteduras e derrames accidéntar afectarían á calidade fisicoquímica da auga así como ás comunidades biolóxicas do río: fitobentos, zoobentos e peixes.

Efectos sobre a ría de Ares

Na ría de Ares as accións do proxecto que poden afectar ao medio acuático son as posibles verteduras e derrames accidéntar, normalmente de carburantes e aceites, que se se producen no río acabarían chegando á ría. Tamén o incremento de turbidez asociado ás probas de desaugadoiro ata capacidade máxima de 51,6 m3/s, verosímilmente alcanzaría tamén a ría. Ambas as accións afectarían basicamente á calidade fisicoquímica da auga.

Se se producen verteduras e derrames, normalmente de carburantes e aceites poderán afectar negativamente á fauna de ribeira, particularmente aos mamíferos (nutria) e ás aves (merlo acuático, martín pescador, garza real e ánade real) que necesitan introducirse na auga para alimentarse. As probas de desaugadoiro ata capacidade máxima tamén terán un efecto sobre a vexetación de ribeira e posiblemente tamén na fauna que durante os días que dure a proba terá dificultades para obter os seus recursos alimenticios do río e rexistrará cambios na configuración dos seus hábitats.

Estas posibilidades recoñecidas pola empresa xa son motivo suficiente para crear unha razonábel preocupación entre os que dende sempre esiximos a rexeneración do río Eume e o fin inmediato da súa utilización como activo empresarial por parte de Endesa.

Leave a Comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.